Semaine : lundi 09 mai - dimanche 15 mai
QPCR déconfinement - LC480 No 4 (Ligtcycler 480)
  lundi 09 mai mardi 10 mai mercredi 11 mai jeudi 12 mai vendredi 13 mai samedi 14 mai dimanche 15 mai  
Heure : Heure :
08:00 - 08:30         Alison 0467143066 Duncan     08:00 - 08:30
08:30 - 09:00          "      08:30 - 09:00
09:00 - 09:30       Alison 0467143066 Duncan       09:00 - 09:30
09:30 - 10:00        "        09:30 - 10:00
10:00 - 10:30        "  Philippe 0467143373 Clair
essai d'une carte réseau
    10:00 - 10:30
10:30 - 11:00        "   "      10:30 - 11:00
11:00 - 11:30        "   "      11:00 - 11:30
11:30 - 12:00        "        11:30 - 12:00
12:00 - 12:30        "  Marie-Agnes 0467144017 Travers
salomé
    12:00 - 12:30
12:30 - 13:00        "   "      12:30 - 13:00
13:00 - 13:30        "   "      13:00 - 13:30
13:30 - 14:00        "  Marie-Agnes 0467144017 Travers
sofa 0695553963
    13:30 - 14:00
14:00 - 14:30        "   "      14:00 - 14:30
14:30 - 15:00        "   "      14:30 - 15:00
15:00 - 15:30     Benjamin 0745455154 PRAT  "  Nejla 0499636076 Erkilic     15:00 - 15:30
15:30 - 16:00      "   "   "      15:30 - 16:00
16:00 - 16:30      "   "   "      16:00 - 16:30
16:30 - 17:00        "        16:30 - 17:00
17:00 - 17:30        "        17:00 - 17:30
17:30 - 18:00        "        17:30 - 18:00
18:00 - 18:30        "        18:00 - 18:30
18:30 - 19:00        "        18:30 - 19:00
19:00 - 19:30        "        19:00 - 19:30
  lundi 09 mai mardi 10 mai mercredi 11 mai jeudi 12 mai vendredi 13 mai samedi 14 mai dimanche 15 mai  
Manip Maintenance Stage Essais