Semaine : lundi 09 août - dimanche 15 août
QPCR déconfinement - LC480 No 1 (LC480 No 1)
  lundi 09 août mardi 10 août mercredi 11 août jeudi 12 août vendredi 13 août samedi 14 août dimanche 15 août  
Heure : Heure :
08:00 - 08:30               08:00 - 08:30
08:30 - 09:00               08:30 - 09:00
09:00 - 09:30               09:00 - 09:30
09:30 - 10:00               09:30 - 10:00
10:00 - 10:30               10:00 - 10:30
10:30 - 11:00               10:30 - 11:00
11:00 - 11:30               11:00 - 11:30
11:30 - 12:00               11:30 - 12:00
12:00 - 12:30         Noemie de san nicolas ihpe     12:00 - 12:30
12:30 - 13:00   Tangui 0467143623 Maurice      "      12:30 - 13:00
13:00 - 13:30    "  Patrick 0467144657 Makoundou    "      13:00 - 13:30
13:30 - 14:00    "   "          13:30 - 14:00
14:00 - 14:30      "          14:00 - 14:30
14:30 - 15:00               14:30 - 15:00
15:00 - 15:30               15:00 - 15:30
15:30 - 16:00               15:30 - 16:00
16:00 - 16:30               16:00 - 16:30
16:30 - 17:00               16:30 - 17:00
17:00 - 17:30               17:00 - 17:30
17:30 - 18:00               17:30 - 18:00
18:00 - 18:30               18:00 - 18:30
18:30 - 19:00               18:30 - 19:00
19:00 - 19:30               19:00 - 19:30
  lundi 09 août mardi 10 août mercredi 11 août jeudi 12 août vendredi 13 août samedi 14 août dimanche 15 août  
Manip Maintenance Stage Essais