Semaine : lundi 01 nov. - dimanche 07 nov.
QPCR déconfinement - LC480 No 2 (LC480 No 2)
  lundi 01 nov. mardi 02 nov. mercredi 03 nov. jeudi 04 nov. vendredi 05 nov. samedi 06 nov. dimanche 07 nov.  
Heure : Heure :
08:00 - 08:30               08:00 - 08:30
08:30 - 09:00               08:30 - 09:00
09:00 - 09:30               09:00 - 09:30
09:30 - 10:00               09:30 - 10:00
10:00 - 10:30               10:00 - 10:30
10:30 - 11:00               10:30 - 11:00
11:00 - 11:30               11:00 - 11:30
11:30 - 12:00               11:30 - 12:00
12:00 - 12:30               12:00 - 12:30
12:30 - 13:00               12:30 - 13:00
13:00 - 13:30   Aurélie 0467144119 Perrin           13:00 - 13:30
13:30 - 14:00    "            13:30 - 14:00
14:00 - 14:30    "            14:00 - 14:30
14:30 - 15:00       Helene (DGIMI) 0695261643       14:30 - 15:00
15:00 - 15:30        "        15:00 - 15:30
15:30 - 16:00        "        15:30 - 16:00
16:00 - 16:30               16:00 - 16:30
16:30 - 17:00               16:30 - 17:00
17:00 - 17:30               17:00 - 17:30
17:30 - 18:00               17:30 - 18:00
18:00 - 18:30               18:00 - 18:30
18:30 - 19:00               18:30 - 19:00
19:00 - 19:30               19:00 - 19:30
  lundi 01 nov. mardi 02 nov. mercredi 03 nov. jeudi 04 nov. vendredi 05 nov. samedi 06 nov. dimanche 07 nov.  
Manip Maintenance Stage Essais